ENERJİ KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRMASI

Abone Ol 

∎ Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakika ∎

Merhabalar, bu yazımızda enerji serileri ile devam etmekteyim. Türkiye yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu enerji kaynaklarının Türkiye’deki santral adetleri, kurulu güçleri ve bunların birbiri ile karşılaştırmalarından bahsedeceğim.

Türkiye’nin elektrik enerjisi bazındaki mevcut kurulu gücü, TEİAŞ’ın Ağustos 2020 dönemi verilerine göre 93.022,7 MW’dır. 7.221 adet Güneş Enerjisi Santralleri (6.294,7 MW), 682 adet Hidroelektrik Enerji Santralleri (29.779,3 MW), 333 adet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri (25.617,6 MW) ve 283 adet Rüzgâr Enerjisi Santralleri (8.012,6 MW) şeklinde sayısal veriler elimizde mevcut.

BİRİNCİL KAYNAKSANTRAL ADEDİKURULU GÜÇ(MW)
AKARSU5617.902,2
ASFALTİT KÖMÜR1405,0
ATIK ISI84369,6
BARAJLI12821.877,1
BİYOKÜTLE189840,5
DOĞAL GAZ33325.617,6
FUEL OİL11305,9
GÜNEŞ7.2226.294,7
İTHAL KÖMÜR159.966,9
JEOTERMAL541.514,7
LİNYİT4710.097,3
LNG12,0
MOTORİN11,0
NAFTA14,7
RÜZGAR2838.012,6
TAŞKÖMÜR4810,8
TOPLAM8.93493.022,7

Türkiye’deki enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki etkileri ise yukarıdaki tabloda peşi peşine sıralanmış. Dağılımları inceleyecek olursak, santral bazında güneş enerjisi 7221 santral ile en fazla tesise sahip enerji kaynağımız. Ülkemizde son 8-9 yıllık zaman dilimi içinde bilimin de gelişmesiyle birlikte güneş enerjisine rağbetin ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bireysel olarak da haneler, güneş enerjisi kullanmaya başladılar. Ülkemizin düzlük bölgelerinde ciddi maliyetli tesisler mevcut. Güneş enerjisi, ülkemizin elektrik enerjisine 6.294,7 MW’lık katkıda bulunuyor. Bu da güneş enerjisinin, ülkemizin elektrik enerjisi üretiminde %6,76’lık bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Barajlar, ülkemizdeki elektrik enerjisi üretiminde ciddi bir paya sahip. Güneş enerjisine nazaran daha az tesisi bulunmasına rağmen 21.877,1 MW’lık bir kurulu güce sahip. Oranla ifade edersek %23,51 gibi ciddi bir sayı yapıyor. Hidroelektrik kaynaklar, ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en etkili yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu sebeple barajlar, hem su ihtiyacımızı hem de enerji ihtiyacımızı karşılayarak ülkemizde çok önemli bir yere sahipler.

 Ardından rüzgâr enerjisine bakalım. Sayısal olarak ülkemizde 283 adet rüzgar santrali bulunuyor ve 8.012,6 MW’lık kurulu güce sahip. Oransal olarak ülkemizin kurulu gücünün %8.61’ini oluşturuyor. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ile kıyaslanacak olursa santral bazında daha az sayıdadır fakat kurulu güce katkılarına baktığımızda rüzgâr enerjisi daha fazla bir paya sahip. Bu oran bize güneş enerjisinden alınan verimin, rüzgârdan alınan verime nazaran daha az olduğunu gösteriyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bu alınacak verimi yükseltecek çalışmalar görebiliriz. Ülkemizin alan olarak büyük bir kısmı güneşi iyi alıyor; bundan layıkıyla istifade etmemek, ülkemizin enerji kaynakları açısından üzüntü verici bir durum.

Jeotermal enerji kaynakları, su buharı vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi sağlarlar. Ülkemizde 54 adet tesisi bulunmaktadır. Kurulu güce etkisi ise 1.514,7 MW’dır. Oransal olarak bakacak olursak %1,62’dir. Ülkemizde daha çok Ege Bölgesinde mevcut. Katkısı kesinlikle azımsanacak seviyede değil; bahsettiğimiz güçler MW cinsinden olduğundan dolayı, oransal bazda azmış gibi gözükse de fiziki etkisi azımsanamaz.

Su kaynakları, insanlık tarihi için temizlik, beslenme, sulama, enerji üretimi gibi sebeplerle hep en önemli sırada yer almıştır. Akarsulardan enerji üretimi ile barajlardan enerji üretimi temelde aynı mantığa dayanır. Suyun akışı ile çarklar döndürülür ve mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilir. Akarsulara ait tesis sayısı 561 adettir ve kurulu gücü 7.902,2 MW’dır. Oransal olarak %8.49 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 

Bu yazıda bazı enerji kaynaklarının kullanımı ve yaygınlığı hakkında karşılaştırmalar yaptım. Türkiye, taşı toprağı altın bir ülke. Kaynakları bakımından da oldukça zengin. Kıymetini bildiğimiz ve iyi değerlendirdiğimiz sürece her zaman daha verimli olabilir.

Kaynaklar :

Abone Ol 

Zihni Zengin

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Anladığım ve anlattıklarım gibi çok çalışmaya inanan, araştırmaya istekli biriyim ve iyi bir dinleyicim. Amaçlarım doğrultusunda kendimi geliştirirken etrafımdaki insanlara da fikirlerimle dokunmak istiyorum.