KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu medya platformu bünyesinde çalışmalarınızı sürdürmeden önce aşağıdaki bilgilendirme metnini dikkatle okuduğunuzu, anladığınızı, bu koşulları kabul etmiş olduğunuzu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. İşbu metnin okunmamış olmasından kaynaklanan hak kayıplarından Specter Medya sorumlu değildir.

a-) İnternet Sitesi İçeriği, Kullanım Koşulları ve Yasaklar

Bu web sitesinde bulunan içerik ve görseller Specter Medya bünyesinde çalışmalarını sürdüren editör ve yazılım ekibi tarafından bir araya getirilmektedir. Kullanılan materyaller için kaynakça açıklamaları içerik sonlarında ve internet sitesinin çeşitli bölümlerinde gösterilmektedir. Web sitesinin içeriği ve kullanımından kaynaklanan hatalarda 5651 sayılı ilgili kanuna göre Specter Medya sorumluluk kabul etmemektedir.

Specter Medya Web sitesinde bulunan içeriklerinin tamamen doğru olduğunu taahhüt etmemektedir. Web sitesinde yer alan yazılı, görsel ve işitsel materyallerin tamamen bireysel araştırmalar sonucu, işbu medya platformu bünyesinde çalışmalarını sürdüren kişiler tarafından editörlerimize ulaştırılmış olup imla, yazım hatası ve yayın politikalarımıza ters düşen bir durumda editörlerimizin yetkisi dahilinde içerik, metinden çıkarılabilecektir.

Web sitemizde bulunan içeriklerin kaynakça belirtilmeden 3. kişilere aktarımı, aktarılan içeriklerin izin ve gerekli referanslar kullanılmadan bir başka platformda paylaşılması durumunda hukuki olarak haklarımız saklıdır.

Aşağıdaki durumlarda söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler tarafından direkt olarak ilgili kişi ve kurumlara suç duyurusunda bulunulacak olup bu durum sonucunda ortaya çıkacak maddi manevi her türlü zarar için tazminat ve dava haklarımız saklıdır.

 • Web sitesine zarar verecek virüs, zararlı yazılım, kod gibi materyaller göndermek.
 • İşbu internet sitesinin gizli olan kısımlarına erişmeye çalışmak veyahut erişmek. Sitelere ait sunucuları kesintiye uğratmak ve zarar vermeye çalışmak.
 • Herhangi bir ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri ihlal etmek.
 • Specter Medya bünyesinde faaliyet gösteren gerçek veyahut tüzel kişilerin özel hayatın gizliliğinden kaynaklanan bilgilerini açığa çıkartmak, bu kişilere beyan ettikleri görüşleri dolayısıyla haysiyet ve onurlarını zedeleyecek sözlü yahut yazılı hakarette bulunmak.

Yukarıda yazılı olan maddeler ile sınırlı olmamak üzere tüm mevzuata, kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine ilişkin doğabilecek bütün sorumluluklardan Specter Medya sorumlu değildir.

b-) Sosyal Medya Hesapları Hakkında

Specter Medya, farklı disiplinlere dair bilgilerin ve değerlendirmelerin bulunduğu bir medya platformudur. Specter Medya www.spectermedya.com  bağlantı adlı internet sitesinin yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarında (Instagram, Facebook, Twitter, Spotify vb.) yazılı, işitsel ve görsel olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal medya eklentileri web sitemizde mevcut olup web sitemizden bu uygulamalara direkt geçiş sağlanabilmektedir. Bu uygulama ve eklentilerin servis sağlayıcıları kendi altyapı sistemleri olup bu uygulamaların, siteye ulaştığınız kullanıcı hesabınızın verilerini aktarabilir ve işleyebilir. Bu durumda bu uygulamaların gizlilik sözleşmelerini kontrol etmenizi önermekteyiz. Oluşabilecek hak kaybı veya kayıpları sonucunda Specter Medya bu sorumluluğu kabul etmemektedir.

c-) Medya Platformu Üzerinde Olan Fikri Sınai Haklar

“Specter Medya” isminin isim hakları tarafımızca alınma sürecinde olup bu isim 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde bu amaç doğrultusunda kullanılamayacaktır.

Sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda kullandığımız her türlü logo, poster ve içerik tanıtım afişlerimizin hakları tarafımıza ait olup izinsiz şekilde paylaşılması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. İşbu medya platformu bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişilerin de bu verileri belirtilen usul ve esaslara göre kullanması gerekmektedir. Web sitesinde içerik üretme hakkınızın olması bu verileri tamamen hür bir şekilde kullanacağınız durumunu kesinlikle oluşturmamaktadır.

d-) Medya Platformunda Yazar Olarak Faaliyet Gösteren Gerçek Kişiler

İşbu medya platformunda sadece yazar olarak faaliyet gösteren kişilerin uyması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullara uymayı ilgili gerçek kişi ya da kişiler işbu metnin onaylanması sonucunda kabul etmiş sayılır. Bu koşullar şunlardır:

-İnternet sitesine üretilen içeriğin yasal sorumluluğu tamamen kişiye ait olup Specter Medya bu noktada herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

 • İlgili kişi ürettiği içeriğin telif içeren bir içerik olup olmadığını editörler başta olmak üzere yetkili kişi ya da kişilere belirtmek zorundadır. İçeriğin hazırlanışında yararlanılan her türlü kaynak içerik sonunda belirtilecektir. Bu görev tamamen yazarlara ait olup bu durumdan kaynaklanan olası telif ihlalleri ve hukuki sorumluluktan ilgili kişi sorumludur.
 • İlgili kişiler yazdıkları yazıların internet sitesinde ve diğer sosyal medya platformlarında yayımlanmasıyla birlikte yazı üzerindeki telif haklarını Specter Medya bünyesine devretmiş olurlar ve bunu kabul ederler. Bu andan itibaren ilgili kişi bu içeriği herhangi bir internet sitesinde yahut sosyal medya hesabında Specter Medya ismini kullanmadan yayımlayamaz.
 • İlgili kişi Specter Medya bünyesinde faaliyetlerini sonlandırdığında, sonlandırdığı döneme kadar yazmış olduğu bütün yazıların telif haklarının Specter Medya’da olduğunu kabul eder ve başta siteden olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarından yazı ya da yazılarının kaldırılmasını talep edemez.

e-) Medya Platformunda Editör Olarak Faaliyet Gösteren Gerçek Kişiler

İşbu medya platformunda editör olarak faaliyet gösteren kişilerin uyması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullara uymayı ilgili gerçek kişi ya da kişiler işbu metnin onaylanması sonucunda kabul etmiş sayılır. Bu koşullar şunlardır:

 • Editörler kendilerine ulaşan içeriklerin şekil yönünden denetimini yaparak oluşmuş olan imla, yazım ve kavram hatalarını düzeltme sorumluluğu altındadırlar.
 • Editörler kendilerine ulaşan içeriklerin bir bölümü veya tamamını anlam bütünlüğünü temelden sarsacak şekilde değiştiremezler. (Specter Medya yayın ilkeleri kapsamında oluşabilecek ihlaller durumunda haklarımız saklıdır.)
 • Editörlerin asli görev alanı internet sitesinde girilen içeriğin kontrolü ve düzenlemesi olsa da gerekli durumlarda diğer sosyal medya hesaplarının da editörlük olan işlemlerini yapma sorumluluğunu kabul etmektedirler.
 • Editörler kendilerine ulaşan yazıların içeriğini yazı sitede yayımlanmadan işbu medya platformu bünyesindeki kişiler hariç olmak üzere diğer 3. kişiler ile paylaşmaları yasaktır.

f-) Medya Platformunda Yazılım Ve Tasarımdan Sorumlu Olarak Faaliyet Gösteren Kişiler

 • İşbu medya platformunda yazılım ve tasarımdan sorumlu olarak faaliyet gösteren kişilerin uyması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullara uymayı ilgili gerçek kişi ya da kişiler işbu metnin onaylanması sonucunda kabul etmiş sayılır. Bu koşullar şunlardır:
 • İşbu metnin a bendinde belirtilen bütün kurallara ve koşullara uymak.
 • İnternet sitesinin yazılımında ilgili kişi ya da kişilere haber vermeden değişiklik yapmamak.
 • İnternet sitesinin kodlarını, sayfanın bir kısmı yahut tamamını kopyalamamak ve 3. kişilerle paylaşmamak.
 • İnternet sitesinin güvenliğinden sorumlu olmak.

Bu maddelere uyulmaması ve ihlal tespit edilmesi halinde belirttiğimiz üzere Specter Medya ilgili kişi ve kurumlara suç duyurusunda bulunma hakkına sahip olup tazminat hakları saklıdır.

g-) Medya Platformunda Faaliyet Gösteren Tüm Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerinin Korunması Ve  Kullanılması

İşbu platformda faaliyet gösteren tüm kişilerden kendi rızalarına dayanılarak alınan bazı kişisel veri olarak isimlendireceğimiz veriler söz konusudur. Specter Medya bu verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca kullanacağını taahhüt etmektedir. İşbu kanunun 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Bu hukuki sebeplere dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Specter Medya’nın bünyesinde faaliyet gösteren kişilerden aldığı veriler şunlardır ve bu veriler ilgili kanunun 5 ve 6. maddesine dayanarak işlenebilmektedir. Aşağıda kayıt altına aldığımız veriler tamamen kişinin rızasına bırakılmış olup kesinlikle tarafımız tarafından bir zorlama yapılmamıştır. 

 • Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı Şehir-ilçe
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, E-posta adresi
 • Finansal Bilgi: IBAN numarası
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf

Specter Medya işlenen bu verileri ilgili kanunun 8 ve 9. maddesine dayanarak 3. kişilere idari ve adli makamlardan gelen talep üzerine paylaşabilir ve bu durum için saklayabilecektir.

Specter Medya bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme, silme ve değiştirmeyi isteme hakkı bulunmaktadır.

Madde 11 uyarınca;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

ğ-) Specter Medya’nın İşlenen Verilerin Güvenliğine İlişkin Sorumlulukları

Specter Medya KVKK 12. maddesi uyarınca işlenen verilerin güvenliğinden sorumludur. Specter Medya internet sitesi SSL güvenlik şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartlarını kullanmaktadır.

h-) Specter Medya’nın İşlenen Verileri Saklama Süresi

İşbu durumda Specter Medya, bünyesinde faaliyet gösteren ilgili kişinin Specter Medya bünyesinde faaliyetini sonlandırdığı günden itibaren başlayarak 96 saat içerisinde yukarıda “g” bendinde belirtilen verileri silme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder. Silinecek bu veriler de internet sitesinde ilgili kişiye ait olan içeriklerinde bulunan ad-soyad dahil değildir. Kişi varsa biyografisinin kaldırılmasını isteme hakkına sahiptir.

I-)  Specter Medya’nın İşbu Sözleşme Üzerindeki Yetkisi

Specter Medya işbu sözleşme üstünde değişiklik yapma, değiştirme ve yeni maddeler ekleme hakkını saklı tutar.

İşbu metin üzerinde tarafları ile ilgili yapılan her değişikliği 7 iş günü içerisinde taraflara bildirilmesini kabul ve taahhüt etmektedir.