Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİ

   Specter Medya, içeriklerini paylaşma sürecinde aşağıdaki ilkeleri temel alarak kendisine bir yayın çerçevesi çizer.

   Specter Medya, doğruluk ve kaynak kullanımına özveri ile yaklaşır. Adı altında yayınlanan içeriklerin doğrulanabilir kısımları, sahip olunan tüm imkânlarla doğrulanmadan yayına hazır hâle gelmiş sayılmaz. Specter Medya, bünyesinde yer verdiği içeriklerin kaynak kullanımına ve paylaşımına özen gösterir.

   Specter Medya tarafsız ve bağımsız bir içerik ortamı sağlar. Bünyesinde yayınlanan içeriklerin; herhangi bir olgu ya da ideolojiyi çıkış noktası kabul ederek isimleşmiş bir tarafın yararına ya da zararına hizmet etme amacı gütmemesi sebebiyle tarafsızdır. Bu platformda yer alan içerikler, yayın ilkeleri dışında bir kritere bağlı olmamak açısından bağımsızdır. Her içerik bu ilkelere bağlı olarak yazarının fikirlerini yansıtır, Specter Medya tüm ekibi ve yazarlarıyla ortak bir fikir sahasında buluşmaz, bunu hedeflemez.

   Specter Medya bünyesinde kendine bir alan bulan ya da bulmayan bütün fikirlere, eleştirmenin ve eleştirilmenin önemini göz ardı etmeden saygıyla yaklaşır ve buna paralel olarak yayın ilkelerinde saygıya yer verir.