ZEKÂ TESTLERİNİN UYGULANMASIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN “ZEKÂ SİYASETİ” KAVRAMI

Zekâ siyaseti kavramı toplumda insanları belli gruplara ayırmak adına kullanılmıştır. Belli bir grubun zekâsını aşağı tutacak testler sonucunda bazı etnik gruplar damgalanmıştır. Toplumdan topluma değişen zekâ ölçütleri vardır. Örneğin geçmişten beri var olan ırkçılık sorununa zekâ testlerini de ekleyerek insanlar arasındaki ayrımı daha da belirgin kılmaya çalışan bir düşünce şekli.

Devam